Rangaistuksia doping- rikoksista

Olet täällä

Rangaistuksia dopingrikoksista

Dopingrikoksesta seuraa tavallisesti sakkorangaistus. Vuosina 2005-2009 tuomittiin 71 prosentissa tapauksista sakkoa. Ehdollista vankeutta tuomittiin lähes joka viidennessä tuomiossa (18,1 %) ja ehdotonta joka kymmenennessä tuomiossa (9,7 %). Seuraamusten lievyys kertoo siitä, että käräjäoikeuksien käsiteltävänä on ollut melko vähäisiä dopingrikoksia.

Dopingrikosten rangaistuskäytäntöä tutkittiin keräämällä käräjäoikeuksista vuosilta 2007-2008 yhteensä 200 dopingtuomiota. Tutkimusaineiston perusteella oli mahdollista saada hyvä kokonaiskuva ilmisaadun rikollisuuden piirteistä.

Dopingrikokset olivat ennen muuta nuorten miesten tekemiä rikoksia, sillä suuri osa tuomituista oli 21-30-vuotiaita miehiä. Naisia oli vain kahdeksan prosenttia tuomituista.

Suurin osa dopingtuomioista liittyi dopingaineiden maahantuontiin tai sen yrittämiseen. Tapauksia löytyi myös dopingaineiden levittämisestä tai aineiden hallussapidosta levitystarkoituksessa. Tässä aineistossa ketään ei tuomittu dopingaineiden valmistamisesta.

Tuomioaineistossa oli varsin paljon eri dopingvalmisteita. Rikoksen kohteena oli yleensä synteettisiä anabolisia steroideja tai niiden johdannaisia. Toiseksi eniten esiintyi testosteronia tai sen johdannaisia. Kasvuhormonia oli vain kahdeksassa rikoksessa.

Dopingrikosten määrän arvioiminen oikeudellisesti osoittautui varsin vaikeaksi tehtäväksi käräjäoikeuksissa eri dopingvalmisteiden suuren valikoiman takia. Törkeissä dopingrikoksissa rikoksen kohteena oli keskimäärin yli 10 000 tablettia tai ampullia, kun taas lievissä dopingrikoksissa kyse oli alle 50 tabletista tai ampullista.

Suurimmassa osassa käräjäoikeuden käsittelemistä dopingrikoksista oli kysymys dopingaineiden maahantuonnista omaa käyttöä varten. Tyypillisimmässä tapauksessa miespuolinen henkilö oli tilannut dopingaineita itselleen ulkomailta internetin kautta ja ne lähetettiin hänelle postitse. Tullin takavarikoitua postilähetyksen rikoksesta epäilty henkilö yleensä myönsi syyllistyneensä rikokseen ja hänet tuomittiin käräjäoikeudessa maksamaan pieni sakkorangaistus.

Heini Kainulainen
tutkija, OTT, kriminologian dosentti
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Lähde:

Kainulainen, Heini (2011): Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 110, Helsinki.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1050